(Iets) Beter Leven: Wat jij moet weten over het keurmerk

Deze week organiseert de Dierenbescherming de jaarlijkse Beter Leven week. Met een campagne moet de consument gemotiveerd worden om producten te checken op het Beter Leven keurmerk. Wij moedigen het zeer aan dat het welzijn van dieren wordt gecontroleerd, maar er valt wel nog wat te verbeteren. 

Het Beter Leven keurmerk is opgericht door de Dierenbescherming en is te vinden op vlees-, ei- en zuivelproducten in de supermarkt. Het keurmerk heeft drie gradaties: één, twee en drie sterren. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker het product en hoe beter het leven van het dier.

Minimale eisen
Producten met één ster voldoen aan minimale eisen, deze verschillen per diersoort. Maar de criteria zijn nauwelijks beter dan bij de reguliere veehouderij. Kalfjes met één ster Beter Leven keurmerk krijgen bijvoorbeeld evenveel ruimte als in een reguliere stal, hebben geen zachte ligplek en geen vrije uitloop.

Varkens krijgen bij één ster iets meer ruimte, maar dit is slechts 1 m2 tegenover 0,8 in de gangbare varkenshouderij. Drachtige zeugen liggen een groot deel van hun leven opgesloten in een krappe kraamkooi: in de reguliere veehouderij maar ook bij het één ster Beter Leven keurmerk. Bij vrijwel alle biggen worden de staartjes onverdoofd afgebrand.

Kippen leven met 9 soortgenoten op 1 m2 nog steeds erg krap. Veel kippen raken gewond bij het vangen en laden voor het transport. Voor de slacht worden ze ‘verdoofd’ met een zeer dieronvriendelijk elektrisch waterbad.

Een echt beter leven
Het is goed dat er een keurmerk bestaat dat eisen stelt aan dierenwelzijnsstandaarden. Toch blijven we kritisch: ervan uit gaan dat een dier een goed leven heeft gehad als er één ster op staat is veel te kort door de bocht. De beste garantie op een fatsoenlijk dierenwelzijn geeft het keurmerk met drie sterren. Biologische producten krijgen dit stempel automatisch.

Kalfjes in de biologische veehouderij mogen bijvoorbeeld in de wei lopen en krijgen stro (hoewel er maar één biologische kalverhouder is in Nederland). Biologische varkens hebben een overdekte uitloop en drachtige zeugen mogen de wei in. De staarten van biggetjes mogen niet worden gecoupeerd. Ook kippen hebben een vrije uitloop naar buiten.

Beter Leven? Check ’t label even!
Met de campagneleus ‘Beter Leven? Check ’t label even’ roept de Dierenbescherming consumenten deze week op om te kiezen voor een diervriendelijkere maaltijd of product. Uiteraard staan wij hier achter. Maar we hopen dat consumenten dan echt kiezen voor een diervriendelijker product en minstens gaan voor 3 sterren.

Helemaal goed zijn producten van kleinere leveranciers zoals de eieren van de Fruittuin van West. Kippen leven hier in kleine groepen (maximaal 240) in een boomgaard en scharrelen hun eigen kostje bij elkaar zoals ze ook in de natuur doen. Of de varkens van vijfsterren-varkensboeren, die leven in weides of bossen en heerlijk de ruimte hebben om in de modder te wroeten.