Let op! De DierenwelzijnsCheck wordt sinds 2021 niet meer actief bijgehouden en de informatie op de site kan gedateerd zijn.
Neem voor vragen en opmerkingen contact op via info@varkensinnood.nl.

Disclaimer

De DierenwelzijnsCheck is een werk in uitvoering. Is informatie onjuist dan kunnen derden zoals producenten, restaurants en supermarkten dit aan Varkens in Nood doorgeven. Indien hier aanleiding toe is dan zullen de gegevens aangepast worden aan de kritiek. De database is er op voorbereid wijzigingen eenvoudig door te kunnen voeren.

Indien een product ontbreekt, dan kunnen derden dit via de DierenwelzijnsCheck aan de organisatie melden. Indien de berekeningen van de ingrediënten al in de database opgenomen zijn, dan is het relatief eenvoudig om de scores voor het nieuwe product uit te rekenen en is de kans groot dat dit nieuwe product in de database opgenomen wordt. 

Indien voor één of meerdere nieuwe berekeningen uitgevoerd moeten worden door derden, dan brengt dit kosten met zich mee en is er reële kans dat het product niet opgenomen wordt. De DierenwelzijnsCheck beoordeelt vooralsnog alleen vlees, vis ei, zuivel en vleesvervangers. 

Varkens in Nood claimt dan ook niet met de DierenwelzijnsCheck de volledige waarheid in pacht te hebben. Het is een werk in uitvoering. Wel mag de gebruiker er vanuit gaan dat de scores zich binnen redelijke en aanvaardbare grenzen van betrouwbaarheid bevinden. Eenvoudig gezegd: een score van 3 binnen de DierenwelzijnsCheck kan misschien ooit door voortschrijdend inzicht een 4 worden, maar de kans op een 6 is uitermate klein.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Ontvang meer informatie over onze acties en petities