Let op! De DierenwelzijnsCheck wordt sinds 2021 niet meer actief bijgehouden en de informatie op de site kan gedateerd zijn.
Neem voor vragen en opmerkingen contact op via info@varkensinnood.nl.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de DierenwelzijnsCheck? Je kan altijd contact met ons opnemen. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

Menukaarten veranderen; is de DierenwelzijnsCheck dan nog wel actueel?
Bij iedere restaurant staat de datum waarop de menukaart werd beoordeeld. Dan kan dus (deels) verouderd zijn. Echter, menukaarten veranderen vaak snel, maar de leveranciers en dus de ingrediënten als vlees meestal niet. Het kan dus zijn dat de informatie wat verouderd is, maar in essentie zal de beoordeling nog kloppen. Overigens geldt natuurlijk hetzelfde  voor recensies van journalisten e.d.

Ik ben het niet eens met een beoordeling
Ben je het oneens met een beoordeling? Neem dan contact met ons op.

Hoe komen de scores tot stand?
In de verantwoording die op deze website staat, staat uitleg over de berekeningen. Wil je meer informatie of een vraag dan kun je ons een email sturen (info@dierenwelzijnscheck.nl). Wil je gedetailleerde informatie dan is het soms mogelijk, bijvoorbeeld omdat je journalist bent of de exploitant van een horecazaak die wij beoordeeld hebben, om een telefonische afspraak te maken.

Ik heb een fout/bug ontdekt
De DierenwelzijnsCheck is a work in progress en het is onvermijdelijk dat er fouten of bugs zijn. Je kunt die melden via info@dierenwelzijnscheck.nl. Wij gaan er dan zo snel mogelijk mee aan de slag. Je ontvangt een mail zodra het probleem is opgelost.

De volgende openstaande bugs zijn bekend:
-geen openstaande bugs momenteel -

Wat betekent “niet beoordeeld”?
Onze deskundigen en de betrokken adviseurs hebben enorm veel kennis van zaken, maar zelfs zij weten niet altijd alles. Of er bestaat zo veel onduidelijkheid over de herkomst van een product dat verschillende scores mogelijk zijn. In dat geval staat er “niet beoordeeld”. Dit telt niet mee in de totaalscore van een restaurant.

Hoe onafhankelijk is de DierenwelzijnsCheck?
De DierenwelzijnsCheck heeft geen winstoogmerk, geen aandeelhouders en geen adverteerders die invloed hebben op de beoordeling. Het doel is het lot van dieren te verbeteren door de consument en de horeca bewust te maken van dierenwelzijn achter de menukaart.

Werkt de DierenwelzijnsCheck samen met bedrijven?
De beoordeelde bedrijven en hun leveranciers hebben geen invloed op de score. Wel worden ze in de gelegenheid gesteld tot het leveren van suggesties en op- of aanmerkingen en mits goed onderbouwd worden deze serieus genomen en kunnen ze leiden tot aanpassingen.

Waarom scoren producten met een Beter Leven Keurmerk soms toch niet goed?
Het Beter Leven Keurmerk geeft aan dat het product afkomstig is van dieren die een (iets) beter leven hebben gehad. Kippenvlees met één ster scoort bijvoorbeeld iets beter voor dierenwelzijn dan kippenvlees zonder ster. Dit wil echter niet zeggen dat onze deskundigen het welzijn van deze kippen met een voldoende beoordelen. Kippen met 1 Beter Leven ster hebben weliswaar iets meer ruimte; nog steeds worden ze zeer intensief gehouden, groeien ze onnatuurlijk snel op en worden ze op jonge leeftijd gevangen en geslacht.

Wat betekenen de rapportcijfers?
De rapportcijfers zijn net als schoolcijfer. Een 10 is dus uitstekend en een 1 is zeer slecht

Wat wordt bedoeld met dierenwelzijn?
Dierenwelzijn wordt beoordeeld zoals de dieren het ervaren. Door enorme hoeveelheden wetenschappelijke onderzoeken te combineren met de ervaring, kennis en expertise van onze deskundigen valt goed te oordelen hoe dieren hun leven ervaren.

Hoe zit het eigenlijk met wild?
Echt wild krijgt bij ons de maximale score van een acht omdat ze naar hun aard kunnen leven en hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. Dat hun leven door ziekte, tekorten, stress of angst verre van perfect is, klopt. Bovendien worden ze bejaagd en dus vroegtijdig gedood. De slogan “diervriendelijk vlees bestaat niet” is juist, maar neemt niet weg dat de geschoten dieren in ieder geval een leven hebben gehad in vrijheid en waarin ze zichzelf konden zijn.

Is wild wel wild?
Veel vlees dat oogt als ‘wild’ gepresenteerd wordt is geen echt 'wild': er bestaan heuse vee-industrieën met konijnen, parelhoenders en eenden. Fazant en patrijs zijn vaak ‘uitgezet wild’. De dieren worden de eerste 10 weken in stallen opgefokt waarna ze in de natuur worden losgelaten en afgeschoten. De DierenwelzijnsCheck probeert hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.

Hoe zit het met kweekvis?
Kweekvis, zoals pangasius, zalm, maar ook garnalen worden in enorme bassins gekweekt en zitten vaak boven op elkaar met alle gevolgen voor dierenwelzijn en gezondheid. Het is niet eenvoudig om het dierenwelzijn van vissen vast te stellen, maar er is steeds meer onderzoek dat wijst op stress en ongerief. De DierenwelzijnsCheck volgt de meest recente wetenschappelijke inzichten. Meer weten? Lees de verantwoording.

En met wilde vis?
Zoals bekend wordt veel wilde vis zwaar overbevist en dreigen vele soorten uit te sterven. Vanzelfsprekend is dit een belangrijk aspect in de DierenwelzijnsCheck. Omdat het gaat om wild en de dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, krijgen de leefomstandigheden een acht. De manier waarop de meeste vis gevangen en gedood wordt, is vaak afschuwelijk. Lijn gevangen vis wordt soms dagen lang voortgetrokken. Vissen sterven vaak omdat ze doodgedrukt worden in netten, levend ingevroren of gevild. Wil je meer weten over extreem dierenleed bij vissen? Lees de verantwoording.

Voelen dieren wel pijn?
Nog altijd denken sommige mensen dat dieren geen pijn voelen omdat ze geen of een gering bewustzijn hebben. Diezelfde mensen zullen dat niet gauw zeggen over baby’s of dementen. Bovendien is bewezen dat dieren als olifanten, dolfijnen en varkens, net als de mens, over zelfbewustzijn beschikken. Wetenschappers en ook de Nederlandse vereniging van dierenartsen twijfelen er verder niet aan dat alle zoogdieren en alle vogels pijn en angst ervaren. Inmiddels is voldoende bewijs vergaard dat ook vissen en bijvoorbeeld schelpdieren of kreeft gevoelig zijn voor pijn. Bij sommige dieren, zoals mosselen, kon pijnervaring niet aangetoond worden.

Wat wordt er met mijn donatie gedaan?
Donaties voor de DierenwelzijnsCheck worden uitsluitend besteed aan uitbreiding en verbetering van de DierenwelzijnsCheck.

Wat is het verdienmodel?
Het geld om de DierenwelzijnsCheck te bouwen, komt vooral van de Stichting Varkens in Nood en in minder mate van de Stichting Dier&Recht. Ondanks dat er voortgebouwd kan worden op de voorgangers VleesWijzer en SuperWijzer, bedragen de kosten tienduizenden euro’s. Om de DierenwelzijnsCheck in de lucht te kunnen, verder te verbeteren en uit te breiden, zullen naast donaties ook andere inkomsten gegenereerd worden. Te denken valt inkomsten uit advertorials, banners en advertenties door en voor geselecteerde en duurzame bedrijven.

Delen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Ontvang meer informatie over onze acties en petities