Let op! De DierenwelzijnsCheck wordt sinds 2021 niet meer actief bijgehouden en de informatie op de site kan gedateerd zijn.
Neem voor vragen en opmerkingen contact op via info@varkensinnood.nl.

Privacybeleid

Contactgegevens DierenwelzijnsCheck 
Postadres: Postbus 14584, 1001 LB Amsterdam
Bezoekadres: Tilanusstraat 8b
1091 BH Amsterdam
Telefoonnummer: 020-2807806
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30)
E-mailadres algemeen: info@dierenwelzijnscheck.nl 

Omgang met persoonsgegevens
De DierenwelzijnsCheck erkent de groeiende behoefte bij burgers aan controle over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, digitale nieuwsbrief- abonnees en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Registratie Autoriteit Persoonsgegevens
De DierenwelzijnsCheck houdt zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens en met welk doel
Gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden geregistreerd omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden via info@dierenwelzijnscheck.nl

Betaalgegevens
Bij het verstrekken van een (doorlopende) incassomachtiging verwerken we de IBAN-gegevens om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als iemand een losse gift naar ons overmaakt, registreren wij de IBAN-gegevens, zodat we terugkerende donateurs kunnen herkennen. Wanneer iemand doneert met iDeal of een creditcard, verloopt dit via Mollie, een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en de betreffende bank of creditcard-aanbieder. Wij ontvangen geen inzage in inlog- of creditcardgegevens. Mollie informeert ons alleen of een donatie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Responsinformatie e-mail
Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren, registreren we de respons (open en kliks) op onze e-mails. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Inzage en verwijdering
Je kunt inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan:
DierenwelzijnsCheck
Postbus 14584, 1001 LB Amsterdam

Beveiliging
De DierenwelzijnsCheck draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze waarborgen wij dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die vanuit hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Verzenden persoonsgegevens
Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden verstuurd via een beveiligde verbinding. Hierdoor zijn de gegevens die worden uitgewisseld tussen jouw en onze computer(s) onleesbaar voor anderen. Als wij vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, dan leveren wij altijd een voorgedrukte envelop mee. Zo weet je zeker dat je gegevens op het juiste adres terechtkomen.

Verstrekking aan derden
Gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen, of je te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij gegevens alleen mag gebruiken voor het afgesproken doel en daarna dient te vernietigen. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van de donateursmailing of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wijze.

Links naar websites van derden
Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De DierenwelzijnsCheck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Wijzigingen privacyverklaring
De DierenwelzijnsCheck behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 3 augustus 2018.

Vragen
Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen.

Cookies
Voor meer informatie over de cookies die door onze website worden geplaatst, verwijzen we naar onze cookieverklaring. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Ontvang meer informatie over onze acties en petities