Let op! De DierenwelzijnsCheck wordt sinds 2021 niet meer actief bijgehouden en de informatie op de site kan gedateerd zijn.
Neem voor vragen en opmerkingen contact op via info@varkensinnood.nl.

Hoe gaan wij te werk?

Hier vind je in het kort een uitleg en onderbouwing van de wijze waarop de DierenwelzijnsCheck tot stand is gekomen. Hier vind je de complete verantwoording. 

Methodiek
Aan de DierenwelzijnsCheck ligt een uitgebreide methodiek ten grondslag. Van circa 200 producttypes (vlees, vis, zuivel, eieren en plantaardig) werd door deskundigen het dierenwelzijn bepaald aan de hand van een groot aantal variabelen. Bij landbouwdieren gaat het onder andere om: leefoppervlakte, de mogelijkheid om naar buiten te kunnen en natuurlijk gedrag te vertonen, de slachtmethode, de duur van het transport en lichamelijke ingrepen zoals castreren, couperen en keizersneden. Ook wordt gekeken naar signalen van slecht dierenwelzijn, zoals stereotype- en gefrustreerd gedrag en de aanwezigheid van ziektes. Bij vissen is het dierenwelzijn in kaart gebracht aan de hand van de leefomstandigheden, de vangst- en dodingsmethoden en de impact op de soort en leefomgeving.

De DierenwelzijnsCheck borduurt voort op de eerder door Varkens in Nood ontwikkelde VleesWijzer en SuperWijzer en is uitgebreid met vis. Het is een work in progress: suggesties, kritiek, op- en aanmerkingen zijn welkom. Mits goed onderbouwd zullen deze in behandeling genomen worden en eventueel leiden tot aanpassingen.

Restaurants
De DierenwelzijnsCheck kan gebruikt worden door consumenten bij hun aankopen in de supermarkt. Nieuw is dat de Check gebruikt is om het dierenwelzijn van menukaarten van restaurants te beoordelen. Het gaat in eerste instantie om 100 restaurants in Amsterdam, met de bedoeling om dit uit te breiden met meer restaurants, bedrijfskantines, fastfood ketens en in steeds meer plaatsen in Nederland.

De eerste 100 restaurants zijn een mix van restaurants met een zekere mate van bekendheid, gevarieerd in omvang en menukaart, sommige trendy, andere klassiek en verspreid over Amsterdam. Waarom Amsterdam? Alleen vanwege praktische redenen. Niet vanwege een voorkeur. Na deze testfase nemen we andere steden onder de loep.

Totstandkoming scores
De menukaart van een restaurant wordt door ons ingevoerd in een database. Vervolgens worden de dierlijke ingrediënten gekoppeld aan een score voor dierenwelzijn. Veganistische gerechten krijgen een tien als score, omdat er geen sprake is van aantasting van dierenwelzijn. Kalfsvlees is zeer dieronvriendelijk en krijgt de laagste score, namelijk een één. Ieder gerecht krijgt dus een score. Daarbij telt een hoofdgerecht telt zwaarder mee dan een voorgerecht en dat weer zwaarder dan een borrelhap. Het gewogen gemiddelde van alle gerechten geeft de eindscore per restaurant.

Initiatiefnemers
Het initiatief komt van de stichtingen Varkens in Nood en Dier&Recht. De DierenwelzijnsCheck kent geen aandeelhouders, geen winstoogmerk en is onafhankelijk. Het doel is de consument en horecamedewerkers bewust te maken van de dieren achter de menukaart.

De DierenwelzijnsCheck is een vervolg op de VleesWijzer uit 2009 en de in 2012 ontwikkelde SuperWijzer app waarmee consumenten in één oogopslag kunnen zien hoe dier- en milieuvriendelijk hun supermarktproducten zijn. De Check is gebaseerd op Dwindex uit 2012 waar 13 experts aan meegewerkt hebben en is geactualiseerd door een dierenarts, een ing. diermanagement, een ir. dierwetenschappen en een bioloog.

Hoe actueel zijn de scores?
Bij ieder oordeel van een menukaart staat de datum van de beoordeling. Het werkt zoals bij recensies. Die zijn ook van oudere datum, maar daarom vaak nog steeds relevant. Het kan zijn dat een beoordeling door verandering van de menukaart verouderd is. De exploitant kan hierover reclameren en veranderingen doorgeven.

Lees hier de uitgebreide verantwoording

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Ontvang meer informatie over onze acties en petities