Let op! De DierenwelzijnsCheck wordt sinds 2021 niet meer actief bijgehouden en de informatie op de site kan gedateerd zijn.
Neem voor vragen en opmerkingen contact op via info@varkensinnood.nl.

Verantwoording KlimaatCheck Kort

Klimaat

Verantwoording KlimaatCheck

Voor het opstellen van de scores hanteren we de levenscyclusanalyse. Hierbij kijken we naar de volledige CO2-uitstoot per kilogram product tijdens het gehele productieproces. Op deze wijze is de klimaatimpact vastgesteld van meer dan 200 producten, uitgedrukt in kilogram CO2 per kilogram product. Vervolgens is de uitstoot van deze producten vertaald naar een rangorde van 1 t/m 10, waarbij 1 de meeste uitstoot veroorzaakt en 10 de minste.

10        tot 3kg CO2
9          tot 4kg CO2
8          tot 5,25kg CO2
7          tot 6,50kg CO2
6          tot 8kg CO2
5          tot 9,5kg CO2
4          tot 12,5kg CO2
3          tot 16kg CO2
2          tot 25kg CO2
1          meer dan 25kg CO2

Hieronder staat een korte uitleg over de wijze waarop de KlimaatCheck tot stand komt. De complete verantwoording vind je hier.

Methodiek

De scores in de DierenwelzijnsCheck komen tot stand via een uitgebreide methodiek. Van circa 200 producttypes (vlees, vis, zuivel, eieren en plantaardig) is door deskundigen de klimaatimpact bepaald aan de hand van een levenscyclusanalyse. Bij landbouwdieren wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitstoot van CO2 bij de productie van veevoer en teelt van gewassen, emissies van de veehouderij, verwerking in de fabriek en transport. Bij vis kijken we naar het brandstofverbruik van vissersboten, vangstmethoden, visvoer, groeisnelheid van de vis, transport en verwerking.

Restaurants

Je kunt de KlimaatCheck gebruiken voor aankopen in de supermarkt, maar ook bij je keuze voor een restaurant. Aan de hand van de klimaatscores worden niet alleen producten beoordeeld, maar ook menukaarten van restaurants.

Totstandkoming scores

De menukaart van een restaurant wordt door ons ingevoerd in een database. Vervolgens worden de (dierlijke) ingrediënten gekoppeld aan een score voor klimaatimpact. Veganistische gerechten krijgen een tien als score, omdat deze producten weinig impact hebben op het klimaat. Kalfs- en rundvlees krijgen een één, omdat deze producten de meeste uitstoot veroorzaken. Het gemiddelde van de producten op de menukaart geeft de eindscore per restaurant.

Hoe actueel zijn de scores?

Bij ieder oordeel van een menukaart staat de datum van de beoordeling. Het werkt net als bij recensies. Die zijn soms ook van oudere datum, maar daarom niet minder relevant. Het kan zijn dat een beoordeling door verandering van de menukaart niet langer actueel is. De exploitant kan ons hierover inlichten en de veranderingen doorgeven.

Lees hier de uitgebreide verantwoording

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Ontvang meer informatie over onze acties en petities