Van een 4,2 naar een 5,7: hoe komt het dat restaurant scores veranderen?

Afgelopen maandag lanceerden wij de DierenwelzijnsCheck. Onderdeel hiervan was de lijst met restaurants die we een score gaven voor de diervriendelijkheid van hun menu. Sinds de lancering zijn de scores van een aantal restaurants al veranderd. Hoe komt dit?

Totstandkoming scores
Wij beoordelen restaurants op dierenwelzijn en doen dit door na te gaan wat de herkomst van producten is. Hiervoor gebruiken we informatie uit menukaarten, van de website, doen we navraag bij leveranciers en nemen we contact op met restaurants. Als wij geen informatie over de herkomst van een product kunnen vinden, en een restaurant dit ook niet wil toelichten, gaan wij uit van regulier. Dit resulteert vaak in lage scores, omdat reguliere producten van dieren uit de intensieve veehouderij komen.

Work in progress
De DierenwelzijnsCheck is een work in progress en daarom kunnen scores op verschillende manieren veranderen. Een restaurant geeft ons bijvoorbeeld meer informatie over een bepaald product waardoor het gerecht een andere score krijgt, of ze blijken extra menuopties te hebben die we toevoegen. Daarnaast kunnen we ook nieuwe producten tegenkomen die nog geen score hebben. Na gedegen onderzoek kennen we hier een score aan toe. De score van een product kan ook veranderen omdat eisen voor een bepaald keurmerk veranderen. Veranderingen in scores vinden dus niet alleen na de lancering plaats, maar blijven altijd doorgaan.

Hogere score
Deze week hebben diverse restaurants alsnog gereageerd op ons verzoek voor meer informatie. Hierdoor konden wij gerechten en menu’s aanpassen wat ervoor zorgde dat diverse scores omhoog gingen. Zoals bij restaurant Mos, die onderaan de lijst stond met een 4,2. Deze week konden we hun vegetarische kaart toevoegen, die we niet konden verwerken voor de lancering. Hierdoor ging de score omhoog naar een 5,7.

Moer stond al hoog in de lijst met een 7,3. Het restaurant is op hun website open over de biologische herkomst van de producten. Op de borrelkaart was alleen niet duidelijk waar de bitterballen vandaan kwamen, waardoor deze een score voor melkkoe kregen. Moer kon ons deze week vertellen dat het vlees van biologische runderen komt. Deze dieren hebben meer ruimte dan melkkoeien en beschikken over een ligbed van stro, waardoor de kwaliteit van leven hoger is. Ook het zalmgerecht kreeg een hogere score omdat Moer zalm van een biologische kwekerij gebruikt. Zonder vermelding op de menukaart of toelichting gaan we altijd uit van kweekzalm uit Noorwegen, omdat het overgrote deel hier vandaan komt. Moer scoort inmiddels een 8,1.

Meer informatie van restaurants
We zijn blij dat restaurants deze week alsnog contact met ons opnamen en we meer informatie kregen over hun producten. &Moshik lichtte de herkomst van het vlees toe. Zo gebruiken ze Veenweide Moerkalf in plaats van regulier kalfsvlees. Soil heeft inmiddels geen kip meer op het menu staan. The Harbour Club haalde zwezerik van de kaart en voor Bolenius zijn wij de Foie Royal verder aan het onderzoek voor een nieuwe score. Deze is nu op onbekend gezet.  

Hoe meer informatie wij hebben, hoe nauwkeuriger wij restaurants kunnen beoordelen. Vaak heeft dit een positieve invloed op de scores, omdat restaurants bijvoorbeeld vlees van een leverancier met meer oog voor dierenwelzijn gebruiken of omdat ze een vegetarische menu aanbieden buiten de kaart om. Daarnaast is het ook voor de consument belangrijk dat ze inzicht hebben in de herkomst van bepaalde producten. Wij moedigen restaurants daarom aan om zo transparant mogelijk te zijn op hun website en menukaarten.

Wil je als restaurant met ons in contact komen? Bijvoorbeeld omdat je meer informatie over jouw producten hebt of tips wil over hoe je een diervriendelijker menu kan aanbieden? Stuur dan een bericht naar info@dierenwelzijnscheck.nl.

Delen